רשימת לקוחות Bio Clear

המרכז הבהאי הבין לאומי

אוניברסיטת חיפה

חברת החשמל

Better גידולים חקלאיים

אקווהפולקו בריכות

מוזיאון ארץ ישראל